Skip directly to content

PRO.MED.CS Praha a.s.

přední česká farmaceutická společnost, pro kterou jsme dlouhodobě realizovali věrnostnímotivační programy, sales promo, pr, pos, tvrádio


Prohlédnout reference
sales promo
pr
pos
věrnostní a motivační programy
direct marketing
digital
rádio
tv